Viquipèdia

Nom d’usuari: AnaNuria

Components del grup: Núria Gateu i Ana Clavel

Enllaç: http://ca.wikipedia.org/wiki/5_seconds_of_summer

Data i hora de la creació:  12.48h del 26 d’abril del 2013

Advertisements